Єдина Країна! Единая Страна!

Правила зарахування до закладу освіти

Організація прийому на навчання до 1 класу

Заяви до вступу в 1-й клас подаються особисто одним з батьків. 

До заяви додаються:

 1. копія свідоцтва про народження дитини;
 2. оригінал  медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о. Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду; (відповідно до Наказу МОЗ № 682 від 16.08.2010 року; Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів;, листа МОЗ № 111-01/89 від 29 березня 2018 року; Щодо медичних довідок для відвідання закладів освіти;)
   3. Копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування дитини (для підтвердження права на першочергове зарахування).
   Для підтвердження інформації про місце проживання  дитини згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №806 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р.  № 684» надається один з таких документів ( за вибором особи, яка подає заяву).

Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи, рідні чи усиновлені брати та сестри дітей, які вже є учнями школи, а також діти працівників школи.

Організацію прийому здійснено на підставі нормативних документів:

Конституція України

Стаття 53.Кожен має право на освіту
 1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.
 2. Держава забезпечує  доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

Закон України "Про освіту";

Стаття 7.

Стаття 12.

Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.
 Стаття 13.

 Територіальна доступність повної загальної середньої освіти
 п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.
 Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

 Закон України "Про загальну середню освіту"

Стаття 18. Зарахування учнів

1.Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.
 2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка (форма № 086-1 /о).

3. Лист МОН України №1/9-227 від 05.04.2019 р. «Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році».

 Механізм зарахування дітей до закладів загальної середньої освіти визначено Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367, зареєстрованим в  Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за №564/32016.

Прийом до перших класів у 2021-2022 навчальному році. 

Прийом до 1-х класів розпочинається з 01 травня 2021 року. В цей час здійснюється формування батьками пакету документів та консультування батьків.

Прийом заяв від батьків (осіб, які їх замінюють) розпочати з 03 травня 2021 р.

До 01 червня 2021 року здійснюється зарахування до закладу загальної середньої освіти дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу підтверджене:

- дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, що здобувають освіту в цьому закладі;

- дітей працівників цього закладу освіти;

Не пізніше 02 червня 2021 року оприлюднюється список зарахованих осіб із дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» (на інформаційному стенді та на офіційному веб-сайті закладу).


Прийом до 2-11 класів у 2021-2022 навчальному році. 


Прийом / зарахування учнів до 2-11 класів у 2021-2022 навчальному році здійснюється відповідно до  наказу МОН України від 16.04.2018 № 367 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти". Зарахування здійснюється за заявою батьків або осіб, що їх заміняють, на вільні місця при наявності всіх відповідних документів:

 • особова справа учня належним чином оформлена;
 • медична довідка встановленого зразка.

В Княжолуцькому ліцею долинської міської ради створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, а саме:

 • заклад повністю забезпечений необхідними навчальними площами.
 •  на І поверсі розміщено роздільні туалети 
 • виконано поточний ремонт класних кімнат.
 • Пандуси з відповідним кутом нахилу та поруччям встановлені як у ліцею так і у дошкільному відділенні.

Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення. Світло на робочі місця падає ліворуч. При оздоблені навчальних приміщень враховано такі вимоги: стіни світлих тонів; меблі, парти – кольору натурального дерева; стелі, віконні рами – білі. Розташування меблів і обладнання, декоративних рослин сприяє максимальному використанню денного світла і рівномірному освітленню приміщень. З вересня по травень у приміщеннях рівень освітлення підвищується за допомогою штучного освітлення. У закладі дотримується повітряно – тепловий режим. Приміщення  обладнані системами центрального опалення та вентиляції, що забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища. Чистота повітря у закладі забезпечується регулярністю вологого прибирання, використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне). Навчальні меблі класних кімнат відповідають віковим та морфофункціональним особливостям дітей, враховується специфіка освітнього процесу.

Шкільна та пришкільна території підтримуються в належному стані.

В закладі відкриті:

 клас для навчання осіб з особливими освітніми потребами (4 клас - 2 дітей). 

Група для виховання осіб з особливими освітніми потребами (старша група - 1 дитина) в дошкільному відділенні. Створені умови для навчання та виховання дітей відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей. Учням та вихованцям надаються психолого – педагогічні та корекційно – розвиткові  послуги( у навчальному закладі працюють соціальний педагог практичний психолог та логопед).